Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie van de Meander is een groep betrokken ouders die graag iets extra's doen voor de school, zodat hun en andere kinderen het op de Meander school goed hebben.

 

De taak van de activiteitencommissie is:

  • de bloei van de school te bevorderen

  • te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren

  • te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten

  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag.


De activiteitencommissie vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. 

Het financieel jaarverslag, het jaarverslag van de secretaris, de begroting van het nieuwe schooljaar en de vaststelling van de ouderbijdrage worden via de algemene groepsavond gecommuniceerd. De informatie ligt bovendien ter inzage in school. 

Nieuws
Als de activiteitencommissie iets nieuws heeft te melden zal ze dit, zoals u ook via de nieuwsbrief gewend bent, ook via de website van school gaan doen. 

Leden:

Mirjam Roosjen (voorzitter)

Margreet Almoes (penningmeester)

Rena Lageman (secretaris)

Anita Lamberts

Anja Woudstra

Grietje Stadman

Patricia van der Valle

Mireille Wesseling