Algemene schoolgids OPO Borger-Odoorn 

Het schoolbestuur van OPO BorgerOdoorn biedt u de algemene gids voor ouders en verzorgers aan voor het schooljaar 2019-2020.

Deze algemene gids bevat afspraken en regels, die gelden voor alle basisscholen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn.