Niet apart maar samen!

De Meander....

valt onder het bestuur van

OPO Borger-Odoorn

 

In de gemeente Borger-Odoorn zijn 11 openbare scholen voor basisonderwijs, zij vallen onder het bestuur van OPO Borger-Odoorn.  In totaal zijn er ca. 1150 basisschoolleerlingen die onderwijs volgen op een openbare basisschool in de gemeente Borger-Odoorn.

Het openbaar onderwijs in de gemeente Borger-Odoorn is altijd dichtbij. 


“Kind; Klimaat; Kwaliteit”; de drie-eenheid en het hart van ons openbaar onderwijs.
Alle scholen profileren zich in de richting van adaptief onderwijs, waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen in een open leeromgeving wordt bevorderd en waarin de scholen zich richten op passend onderwijs in de breedste zin. 
Op alle scholen wordt hard en continu gewerkt aan de kwaliteit van de school. Met zowel aandacht voor het onderwijs als het pedagogisch klimaat! In samenspraak met de ouders werken we voortdurend aan kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht en maatschappijgericht onderwijs.
Op een respectvolle manier: Niet Apart maar Samen!