In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook bepalen we welke ambities we hebben voor de toekomst. 

 

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseren we welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leerkrachten. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. We hebben het ondersteuningsprofiel van onze school hier geplaatst zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning we bieden.

Het concept schoolondersteuningsprofiel zoals u dat hier vindt wordt vastgesteld nadat de MR ermee ingestemd heeft.

 

Schoolondersteuningsprofiel