Ons onderwijs

 

Uitganspunt van De Meander

Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.

 

Deze drie termen laten zich als volgt omschrijven:

Relatie: Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan
Autonomie: Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen 
Competentie: Ik heb plezier en geloof in mijn eigen kunnen 

 

Wanneer aan deze drie voldoende wordt voldaan door opvoeders (dus ook leerkrachten) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

 

(gebaseerd op de psychologische basisbehoeften zoals die beschreven zijn door Luc Stevens)

 

Als schoolteam stellen wij onszelf daarbij steeds 2 vragen:

 

Wat moeten kinderen leren?

Wat hebben ze nodig om dat te kunnen leren?

 

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden kijken we naar de doelen die we moeten halen en de leerstof die daar bij hoort.

 

Om de tweede vraag te beantwoorden kijken we naar onszelf, de manier waarop we les geven en naar de onderwijsbehoeften van onze kinderen.

 

Doordat we zo kijken zijn we ook zelf steeds in ontwikkeling.

Immers, je leert net zoveel voor de klas als in de klas.

 

 

 

Relatie

Autonomie

Competentie

welbevinden, motivatie, 

zin in leren