Spring naar de inhoud

Kinderopvang

We werken bij ons op school goed samen met de verschillende kinderopvangorganisaties waar de leerlingen naar toe gaan. Er is altijd een overdracht als de leerlingen bij ons op school komen vanuit de kinderopvang of de peuteropvang.

Alle opvangorganisaties voor buitenschoolse opvang (BSO) halen de leerlingen van school en brengen ze naar hun locatie. Op dit moment werken we samen met de volgende opvangorganisaties:

samen uniek