Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Koningsspelen, het schoolreisje, excursies, toneelvoorstellingen, activiteiten zoals kerst, Sinterklaas etc. dit zijn zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken krijgt. Daarom vraagt de activiteitencommissie (AC) ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage, om deze activiteiten te kunnen bekostigen.  

Voor alle duidelijkheid: de vrijwillige ouderbijdrage staat los van het geven van onderwijs aan de kinderen.

Het betalen van de ouderbijdrage gebeurt op vrijwillige basis. De reden hiervoor is dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat extra heffingen daarvoor een belemmering vormen. 

  School-fonds  Sinterklaas  Schoolfeest schoolreis  Afscheid  Totaal ouderbijdrage  per leerling 
Gr 1/2  33,50  10,00  25,00    68,50 
Gr 3/4  33,50  10,00  30,00    73,50
Gr 5/6  33,50    40,00 73,50
Gr 7  33,50    75,00    108,50 
Gr 8  33,50    75,00  5,00  113,50 

 

samen uniek