Spring naar de inhoud

Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij ons zijn de basisvakken belangrijk, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we erg belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Dit is de basis om tot leren te komen.

Hoe doen we dat?

De periode tot aan de herfstvakantie staat bij ons in het teken van de “Gouden Weken”. De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst; een heel schooljaar lang. Het accent ligt dan op groepsvormende activiteiten en afspraken maken met elkaar. Tijdens deze Gouden Weken komen ook de schoolregels aan bod. Onze hoofdregel is

Wij hebben respect voor elkaar

Dit is de basis voor ons onderwijs. Iedereen is welkom en iedereen is uniek en daar hebben we respect voor. We hoeven niet elkaars beste vriend/vriendin te zijn. Maar wel met elkaar kunnen samenwerken.

 

samen uniek