Spring naar de inhoud

Vakantierooster

Eerste schooldag         29 augustus 2022  

Herfstvakantie             17 oktober t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie               26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie       24 februari t/m 3 maart 2023 

Pasen                             7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie                 24 april  t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart                  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren                    29 mei 2023 

Zomervakantie            21 juli t/m 1 september 2023 

 

Overige vrije dagen:  

Studiedagen                3 november 2022 

                                       7 februari 2023 

                                       22 maart 2023 

                                       6 april 2023  

                                       3 juli 2023 

samen uniek