Spring naar de inhoud

Vakantierooster

Eerste schooldag         4 september 2023

Herfstvakantie             23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie               25 december 2022 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie       19 februari t/m 23 februari 2024

Pasen                             29 maart t/m 1 april 2024 

Meivakantie                 29 april  t/m 10 mei 2024 

Pinksteren                    20 mei 2024

Zomervakantie            22 juli t/m 30 augustus 2024 

 

Overige vrije dagen:  

Studiedagen                8 november 2023 

                                       8 februari 2024 

                                       25 maart 2024 

                                       21 mei 2024  

                                       4 juli 2024 

samen uniek