Spring naar de inhoud

Organisatie

Onze schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van dezelfde leeftijd worden in één groep ingedeeld. In elke groep wordt een leerstofpakket geboden, dat passend is bij de ontwikkeling en leeftijd. In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zijn/haar ontwikkelingsfase en niveau om zo te komen tot actieve betrokkenheid en ontwikkeling van het kind.

Vanaf groep 2 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken, zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Vanaf groep 3 neemt de leerstof in vakken een centrale plaats in. Wij bieden het aanbod zo aan dat in principe een leerling de basisschool in acht jaar kan doorlopen. In alle groepen staan een actieve houding, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken steeds voorop. Kinderen zitten altijd in groepjes, zodat ze de mogelijkheid hebben met en van elkaar te leren. De leerkracht biedt activerende werkvormen aan om denkprocessen bij kinderen te stimuleren. We werken met dag- en weektaken zodat kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 

samen uniek